Jeżoskórka ostrołuskowa, czubajeczka ostrołuskowa Echinoderma asperum (Pers.) Bon 

owocniki
kapelusz:

4-12 cm, cielistobrązowy ze stożkowato wzniesionymi łuskami dającymi się zetrzeć
blaszki:
cienkie i gęsto ustawione, niektóre rozgałęzione
trzon:
wełnisty, cielistobrązowawy ze zwieszonym od spodu wełnistym pierścieniem
forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalne
występowanie:
od lata do jesieni w lasach i poza nimi na luźnych glebach bogatych w próchnicę

Literatura

19 sierpnia 2007
14 października 2017 Jastarnia
10 września 2012 Trzebnica dolnośląskie
20 października 2019 Jastarnia