Szczeciniak żółtobrzegi, szczecinkowiec tabaczkowy Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lév.

owocniki

obrastają gałęzie i pnie wierzb, leszczyn przeważnie w lasach łęgowych, jest podobny do  szczeciniaka rdzawego ale znacznie rzadszy

forma ochrony:

status na Czerwonej liście [R] rzadki


inne nazwy:

pleśniak tabaczkowy, szczecinkowiec tabaczkowy, skórnik tabaczkowy

Literatura