Zgliszczak pospolity Kretzschmaria deusta P.M.D Martin

owocniki
5-20 mm grubości, czarne, grubo skorupiaste, o nieregularnym zarysie, powierzchnia kropkowana przez ujścia otoczni (lupa)
forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalne, groźny pasożyt drzew liściastych
występowanie:
cały rok w strefie korzeni i na bocznych powierzchniach pniaków bukowychdębowych,
jesionowychklonowych, wiosną spotyka się formę szarą, płasko rozpostartą, na której tworzą się bezpłciowe zarodniki konidialne

Literatura

25 lutego 2016 TPK Gdańsk Lagry
19 kwietnia 2005 TPK Gdańsk okolice Pachołka
15 stycznia 2020 TPK Gdańsk dolina Samborowo
16 marca 2008 TPK Gdańsk