Powłocznica cielista Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P. Karst.

owocniki
rozpostarte, szczelnie przylegające do podłoża, 01-03 mm grubości, koliste i zlewające się, osiągające szczególnie na drewnie okorowanym spore rozmiary, gładkie, blade do
jasnopomarańczowych, w stanie wilgotnym za młodu wodnisto fioletowoczerwone,
woskowate, z wiekiem guzkowate, ochrowe i błonkowate
forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalne
występowanie:
cały rok na drewnie prawie wszystkich drzew liściastych i krzewów, rzadko na iglastym, bardzo pospolity

Literatura