Złotorostnica obrostowa Xanthoriicola physciae (Kalchbr.) D. Hawksw., in Hawksworth & Punithalingam

Grzyb naporostowy wytwarzający ciemne konidiofory na tkankach apotecjów gospodarza (Xanthoria parietina i Xanthoria polycarpatworzące) brązowe, kuliste, drobno kolczaste konidia, 3,5-6 mikrometrów średnicy, nadające z czasem okopcony wygląd najbliższemu otoczeniu

Literatura