Illosporiopsis christiansenii (B.L. Brady & D. Hawksw.) D. Hawksw., 2001

owocniki

grzyb naporostowy

8 stycznia 2022 Ostrów Południowy Podlasie

Literatura