Łuszczeniec klonowy Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.

owocniki

grzyb pasożytniczy atakujący liście klonu; występuje w postaci 
czarnych, skórzastych podkładek; mimo częstego występowanie nie 
czyni wiele szkód drzewom; istnieje opinia, że tam gdzie pojawiają się te grzyby
jest czyste powietrze ale pojawiają się też w regionach przemysłowych  gdzie stężenie związków siarki i innych gazów przemysłowych jest wysokie

inne nazwy: 

czarna plamistość klonu

Literatura

25 października 2019
8 kwietnia 2006 TPK Gdańsk dolina Samborowo
10 września 2006 Lipuska Huta
10 lutego 2009 Gdańsk