Bruzdniczek malutki Clitopilus hobsonii (Berk. & Broome) P.D. Orton

owocniki

forma ochrony:

brak

wartość:

niejadalne

występowanie:

cały rok na drewnie liściastym

Literatura

29 października 2009
7 września 2009 Gdańsk VII Dwór
2 stycznia 2013