Mleczaj świerkowy Lactarius deterrimus Gröger (1968)

owocniki

kapelusz: 

4-10 cm, pomarańczowoczerwonawy do łososiowego, na starość z dużym udziałem zieleni, delikatnie
koncentrycznie strefowany lub nie; skórka w stanie wilgotnym mazista

blaszki:


pomarańczowożółtawe do łososiowych

trzon: 

pomarańczowy, zwykle bez jamek


mleczko: 

marchwiowo czerwone po 15 minutach winnoczerwone a po kilku godzinach zielone


miąższ: 

niezbyt ścisły po przekrojeniu szybko zmienia kolor na winnoczerwony;
smak gorzkawy

inne nazwy:

mleczaj zmienny

Literatura