Pępówka kubkowata Omphalina pyxidata (Bull.: Fr.) Quél.

owocniki

kapelusz: 

1-2,5 cm, czerwonobrązowy, rdzawobrązowawy; brzeg szeroko, prześwitująco
żłobkowany; krawędź żółtawa, klapkowana

blaszki: 

bladocielistobrązowawe, częściowo rozwidlone

trzon: 

czerwonobrązowawy

forma ochrony:

brak

wystepowanie:

grzyb rzadki, częstszy w okolicach nadmorskich, w lasach różnego typu, wzdłuż dróg leśnych, na trawiastych skrajach lasów, w parkach, na polach, pastwiskach, terenach ruderalnych itp.; na ziemi, przeważnie na glebach piaszczystych

inne nazwy:

bedłka kubkowata, pępkowiec kubkowaty

Literatura