Zasłonak żółtobrzegi Cortinarius gentilis (Fr.) (Fr.)

owocniki

kapelusz:

średnica 2,5–5 cm, początkowo stożkowaty, potem dzwonkowaty, w końcu płaskowypukły; powierzchnia wilgotna, gładka, o barwie od pomarańczowej do żółtobrązowej, początkowo z resztkami żółtej zasnówki

blaszki:

przyrośnięte, dość odległe, szerokie, początkowo żółtawobrązowe, potem rdzawe

trzon:

wysokość 2,5–7,5 cm, grubość 3-5 mm, cylindryczny, gładki, żółto-pomarańczowobrązowy; początkowo pokryty brązowożółtą osłona, która potem zanika, pozostawiając po sobie tylko słabo widoczną strefę pierścieniową

wysyp zarodników:

rdzawy

wartość:

trujące

występowanie:

na ziemi, w lasach iglastych, głównie pod świerkami

Literatura