Wodnicha późna odm. złota Hygrophorus hypothejus var. aureus (Arrh. ex Fr.) Imler

1 stycznia 2020 Hel
27 października 2007 Lipusz

owocniki

ma te same cechy co wodnicha późna; odmiana ta charakteryzuje się pięknie
 zabarwionym kapeluszem od koloru złocistożółtego do pomarańczowego

forma ochrony:

status na Czerwonej liście [I] o nieokreślonym zagrożeniu

wartość:

jadalne

występowanie:

późną jesienią w lasach iglastych

Literatura