Nakorownik radełkowaty Hyphodontia radula (Pers.: Fr.) E. Langer & Vesterholt

14 grudnia 2019 TPK Gdańsk
14 grudnia 2019 TPK Gdańsk
13 lutego 2016 TPK Gdańsk Dolina Czystej Wody

owocniki
rozłożyste, woskowe, z niewielkimi kolcami
forma ochrony:
brak
wartość:
niejadalne
występowanie:
dość obficie od wiosny do jesieni na opadłych gałęziach liściastych

Literatura