Zadrzewienie śródpolne

22 października 2011 Dolina Martenki Kaszuby
23 maja 2010 Dolina Martenki Kaszuby