Mleczaj rydz Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray

owocniki
kapelusz:

4-10 cm, cielistoczerwonawy z ciemniejszym, koncentrycznym strefowaniem lub ułożonymi w kręgi jamkowatymi plamkami, mało zieleniejący w środku z płytkim wgłębieniem; skórka podczas wilgotnej pogody śluzowata


blaszki:

pomarańczowożółtawe

trzon:

barwy kapelusza z ciemniejszymi, jamkowatymi plamkami

mleczko:

marchwiowo-czerwone, długo zachowuje kolor

miąższ:

ścisły o łagodnym smaku z gorzkawą nutką

forma ochrony:

brak

wartość:

jadalne

wartości lecznicze:
naukowcy badając mleczaja rydza Lactarius deliciosus wykryli w nim antybiotyk
laktariowialinę, niszczący wiele drobnoustrojów, a w szczególności zarazki gruźlicy

inne nazwy:

bełdka rydz, rydz prawdziwy

występowanie:

od sierpnia do października na glebach piaszczystych, szczególnie na glebach zawierających wapń, zawsze pod sosnami

Literatura